Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van House of Lords BV, gevestigd te 2254 AG Voorschoten aan de Dobbeweg 28, en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61013889.

1. Inleiding

House of Lords BV hecht grote waarde aan een veilige omgang met privacygevoelige informatie. House of Lords BV verwerkt, behandelt en beveiligt privacygevoelige informatie met uiterste zorgvuldigheid.

In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe House of Lords BV met persoonsgegevens omgaat. Zo wordt toegelicht welke persoonsgegevens worden verzameld, waar deze gegevens worden bewaard en hoe met deze gegevens wordt omgegaan. Uiteraard doet House of Lords BV haar best om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen en te waarborgen.

Van tijd tot tijd kan het voorkomen dat deze Privacyverklaring wordt aangevuld of gewijzigd. Het is daarom raadzaam om de verklaring periodiek te raadplegen.

2. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets zeggen over een persoon of waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd.

House of Lords BV verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u zelf uw gegevens aan ons heeft verstrekt. House of Lords verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
3. Bewaring van gegevens

House of Lords BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen betreffende de beveiliging van persoonsgegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

4. Gebruik van gegevens

House of Lords BV verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • House of Lords BV kan contact opnemen met opdrachtgevers om de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren;
 • House of Lords BV kan persoonsgegevens gebruiken om de aanvraag van de opdrachtgever te verwerken;
 • Het afhandelen van de betaling door opdrachtgever;
 • Persoonsgegevens worden in het administratiesysteem van House of Lords BV genoteerd en indien nodig bijgewerkt.
5. Cookies

Cookies bevatten kleine hoeveelheden informatie die op uw computer worden opgeslagen. House of Lords BV maakt gebruik van cookies voor analytische doeleinden. Zo kan House of Lords BV de efficiëntie van de website waarborgen en zien waar de bezoekers van de website geïnteresseerd in zijn.

6. Derden

House of Lords BV verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die House of Lords BV met de opdrachtgever heeft gesloten;
 • de opdrachtgever daarvoor toestemming heeft gegeven.
7. Rechten als betrokkene
 1. Recht op informatie: het recht om te weten welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 2. Recht op inzage: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 3. Recht op correctie: het recht op aanvulling of verwijdering van gegevens;
 4. Recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
 5. Recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen aan een andere organisatie.

Op elk gewenst moment kan een verzoek worden ingediend bij de directie. Dit kunt u doen door een email te sturen naar: wwelbedacht@houseoflords.nl.

Top